Bilförsäkring

Det ӓr viktigt med en bra bilförsäkring, det ӓr något som ingen kan klara sig utan. Om olyckan skulle vara framme brukar det bli allt fӧr mycket pengar att betala ur egen ficka, utan en bilfӧrsӓkring kommer man att vara skuldsatt i lång tid framӧver. En del anser att man ska fӧrsӓkra allt som man inte har råd att ersӓtta, en princip som lӧnar sig att tӓnka lite noggrannare på.
Dӓrfӧr ӓr bilfӧrsӓkring något man bӧr se lite nӓrmare på och hitta en som passar fӧr ens vanor och behov. I tillӓgg så ӓr det lag på att ha en bilfӧrsӓkring, eller trafikfӧrsӓkring som den också kallas. Hur stor del av olika situationer som man vill fӧrsӓkra ӓr ett privat val, det ӓr bara vissa delar som ӓr obligatoriska. Man hӧr ofta tala om halv- eller hel bilfӧrsӓkring.

När ska man teckna bilförsäkring?

En fordonfӧrsӓkring måste tecknas så fort bilen byter ӓgare. Om man inte har sett till att ha en bilfӧrsӓkring får man betala en straffavgift som ligger på runt 100 kronor per dag. Det går inte att utnyttja den tidigare ӓgarens bilfӧrsӓkring utan man måste teckna sin alldeles egna. Eftersom en billig bilfӧrsӓkring ligger på under 20 kronor om dagen så lӧnar det sig att fixa allt redan innan man avslutar kӧpet. Något att tӓnka på om man kӧper sin bil en fredagkvӓll, det kan bli dyrt att vӓnta med att ringa upp fӧrsӓkringsbolaget måndag morgon. En utgift som ӓr helt onӧdig i tillӓgg, det ӓr inte svårt att ordna med en bilfӧrsӓkring i tid.

I vissa områden ӓr behovet av en bilfӧrsӓkring som tӓcker stӧld extra viktigt. Varje dag stjӓls det olika bilar, och man ӓr aldrig helt sӓker på nӓr de ska slå till igen. Med en bilfӧrsӓkring står man inte bara dӓr utan kan ofta få en tillfӓllig bil innan man hinner kӧpa en ny. Utan bilfӧrsӓkring hade man fått stå fӧr kostnaderna fӧr en hyrbil samt kӧpa en helt ny bil sjӓlv, utan hjӓlp av någon annan. Tyvӓrr blir också premien fӧr en bilfӧrsӓkring hӧgre om man bor i ett riskfyllt område. Var man parkerar bilen på natten påverkar också priset, har man garage anses bilen vara mer sӓker ӓn på gatan och rӓtteligen så.

Trafikförsäkring

En bilfӧrsӓkring ӓr inte en garanti fӧr att ingenting hӓnder. Man måste ӓndå fӧreta alla de sӓkerhetsåtgӓrder som ӓr normala fӧr det dagliga livet. Inte ta risker i trafiken utan respektera skyltar, vare sig man tror att man klarar sig eller inte. Parkera bilen dӓr man kan ha uppsikt ӧver den, ӓven om en bilfӧrsӓkring tӓcker stӧld så ӓr det inte en rolig erfarenhet. Man har ju alla sina personliga ӓgodelar dӓr inne, musik och klӓder eller annat som man har liggande i bilen. Fӧr att inte tala om att det ibland kan ta tid innan allt lӧser sig, ӓven om man har en bra bilfӧrsӓkring.

Vad kostar en bilförsäkring?

Fӧrutom hur stor del man vill fӧrsӓkra så finns det andra faktorer som påverkar den kostnad man har fӧr sina bilfӧrsӓkringar. Åldern, till exempel, kan gӧra ganska stor skillnad. En bilfӧrsӓkring grundar sig på riskerna som fӧraren eller ӓgaren av bilen utgӧr. Statistiken visar att en yngre chauffӧr ӓr en stӧrre risk- och dӓrmed så ӧkar man priset på premierna också. Vissa fӧrsӓkringsbolag ger billigare priser fӧr kvinnor, fӧr de anses vara en kategori av bilfӧrare som har en avsett lӓgre riskfaktor, de ӓr mer sӓllan inblandade i olyckor av olika slag.

Fӧr att undvika en hӧgre premie fӧrsӓkrar en del personer bilen på någon annan, som en slӓkting eller annan familjemedlem. Problemet hӓr ӓr att det inte ӓr vem som ӓger bilen eller fӧrsӓkrar den som ӓr det viktigaste nӓr en bilfӧrsӓkring prissӓtts, utan det ӓr vem som huvudsakligen anvӓnder bilen. Om man skulle vara inblandad i en olycka eller om något annat hӓnder med bilen så kan utbetalningen bli mycket lӓgre, eftersom en bilfӧrsӓkring grundas på riskfaktorn. Så det går inte att låta gamla farmor ha en bilfӧrsӓkring i sitt namn nӓr det ӓr ett tonårigt barnbarn som kӧr bilen.

Vilken bil man har ӓr naturligtvis också avgӧrande fӧr hur stor ens bilfӧrsӓkring blir, det sӓger sig sjӓlvt att en snygg Porsche eller BMW lӧper stӧrre stӧldrisk men ӓven att eventuella skador kostar mer att reparera. Bilfӧrsӓkring fӧr en Maserati ligger på flera tiotusentals kronor per år, medan en Daewoo befinner sig i andra ӓndan av listan. Bland de billigaste bilarna nӓr det kommer till bil fӧrsӓkring hittar man Skoda, Citroen och Suzuki. De flesta vӓljer sin bil fӧr andra egenskaper, som komfort, bensinkonsumtion och storlek. Men om man har begrӓnsat med pengar bӧr man också ta sig en titt på vilken bilfӧrsӓkring som ӓr billigast.

Vid bilolycka

Men ӓven nӓr man ӓr inblandad i en olycka ӓr behovet av bilfӧrsӓkring mycket stor. Reparationerna kan snabbt komma upp i gastronomiska summor, det handlar inte alltid om bara en bil utan flera. Att fixa en bil ӓr inte billigt, så det ӓr bra mycket bӓttre att ha en bilfӧrsӓkring. Ibland uppstår det skador som inte tӓcks av den andra partens bilfӧrsӓkring. Då kan ens egen bilfӧrsӓkring tӓcka dessa kostnader. Som med de flesta fӧrsӓkringar har ӓven bilfӧrsӓkring en sjӓlvrisk. Man kan dock teckna en extra fӧrsӓkring fӧr att minska denna sjӓlvrisk, den kan vara rӓtt så stor i vissa fall. Det samma gӓller om man krockar med ett vilt djur, något som hӓnder oftare ӓn man tror utanfӧr storstӓderna. Man ska kontrollera om ens bilfӧrsӓkring tӓcker kollision med vilt djur, annars kan det vara en bra ide’ att lӓgga till det som extra.

Det ӓr inte så roligt att tӓnka på bilfӧrsӓkring och allt som kan hӓnda, men det hӧr till nӓr man skaffar sig en bil. Om en person blir skadad i en olycka som mana sjӓlv har fӧrorsakat kan det bli ӓnnu dyrare ӓn om det bara handlar om sjӓlva bilarna. Det man får betala i premie varje år ӓr inte alls så mycket nӓr man tӓnker på vilka siffror det handlar om vid reparationer och sjukhuskostnader. Eftersom det ӓr så pass dyrt har bilfӧrsӓkring blivit ett måste, något som de flesta inte ens ifrågasӓtter. Med lagen som bas så bygger man på vartefter.

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*