Enskild näringsidkare

Där som du driver en enskild firma är du att anse som en enskild näringsidkare.

Dom allra flesta som väljer att starta företag väljer att starta med en enskild firma, som innebär att man personligen ansvarar för företagets ekonomi och skulder.

Företaget har inget företagsnummer, men använder den enskilda näringsidkarens personnummer.

Så det är juridiskt sett ingen separation mellan privatperson och företag, och den som driver firman är juridiskt ansvarig för att skulder betalas och avtal hålls.

Detta innebär en större risk för den som driver företaget i jämförelse med ett  aktiebolag där man måste gå in med ett aktiekapital på minst 25 000 kr.

Men eftersom företaget och innehavaren är separata riskerar man inte mer än aktiekapitalet om företaget skulle gå i konkurs där som man har ett aktiebolag.

Med en enskild firma finns en myriad av möjligheter i dagens digitala samhälle, och dom allra flesta väljer att starta inom något dom redan är intresserade av.

På det sättet kan man jobba med sin hobby och helt enkelt med något man älskar.

Oavsett vilken bransch man väljer kan man med fördel erbjuda försäljning online för att alltid vara tillgänglig för sin kundbas.

I den sammanhang blir också dropshipping allt mer vanligare, då allt flera i dag väljer att göra sin shopping online hos ett ökande utbud av Populära handelsplatser online.

Enskild firma.

Det finns en hel del andra fördelar med att starta som enskild näringsidkare när man väljer att starta företag, som att bli din egen chef, realisera drömmar och bli ekonomiskt oberoende.

Av rent driftsrelaterade fördelar kan man bland annat få en del av inkomsten från näringsverksamheten beskattad som kapitalinkomst med 30 procent total skatt genom Reglerna för positiv räntefördelning.

Andra fördelar med en enskild firma är att man har lägre egenavgifter i den enskilda firman än vad arbetsgivaravgifterna är i ett aktiebolag.

Det, i kombination med att man inte behöver något aktiekapital för att starta upp gör att många väljer enskild firma i början på sin resa som enskild näringsidkare.

När man väl kommit igång med företaget och pengarna börjar rulla in kan det däremot vara fördelaktigt att byta eller ombilda till ett aktiebolag.

Ett aktiebolag har den fördelen att det anses vara mer seriöst, som kan ses som en kontrast i ljus av risktagandet man har skulle man gå i konkurs.

Men realiteten är att man som oftast har en fördel i dom flesta marknader med ett AB kontra enskild firma.

Särskilt när det kommer till allt från kontakt med leverantörer och inköp till marknadsföring, kundrelationer och hur mycket man kan ta betalt för sina varor och tjänster.

Så oavsett vilken företagsform man väljer krävs det tid och planering för att säkra att man har den bästa utgångspunkten för att lyckas, och det finns som nämnt företag som specialiserar sig på att hjälpa blivande företagare att starta upp.

Skall du Starta enskild firma får du här hjälp med att registrera företag, profilering, eget varumärke, marknadsföring, allt som relaterar till skatteverket, samt andra nyttiga tips man kan nyttja sig av när man skall komma i gång som enskild näringsidkare.

Kan jag ta ut lön till mig eller sambo i en enskild firma?

Det heter att en enskild näringsidkare inte kan betala lön till make eller barn under 16 år.

Så där som man har barn med sambo jämställs detta med make.

Dock finns det möjligheter i lagverket som till dels öppnar för detta. Se under:

3.2 Ersättning till make:

En enskild näringsidkares make kan även arbeta i verksamheten. Enligt 60 kap. 3 § IL får ersättning för det arbete som utförs av den skattskyldiges make inte dras av i enskild näringsverksamhet eller i inkomstslaget tjänst och kapital.

Ersättning som inte får dras av, ska inte heller tas upp hos maken.

4. Makar som tillsammans deltar i enskild näringsverksamhet:

Makar som tillsammans deltagit i enskild näringsverksamhet får, oavsett vem som äger näringsverksamheten, fördela resultatet av verksamheten mellan sig.

Reglerna om inkomstuppdelning skiljer mellan det fall att den ena maken är företagsledande medan den andra är att anse som medhjälpande make (medhjälparfallet) samt om båda eller ingen av dem är att anse som företagsledande make (gemensamt bedriven verksamhet).

Därmed kan rent praktisk en familjemedlem vara anställd. Så länge man kan påvisa för skattmasen att denna faktisk har arbetat och det inte är en skentransaktion.

Kan man starta enskild firma med betalningsanmärkningar?

Ja. Bara för att man har skulder är inte det till hinder för att driva näringsverksamhet.

Dock kan det bli något krångligare när det kommer till F-skatten och relaterat till banken.

Men har man tidigare satts i personlig konkurs får man inte bedriva bokföringsskyldig verksamhet. Alltså näringsverksamhet.

När det kommer till F-skatt är som nämnt inte betalningsanmärkningar i sig ett hinder.

Däremot kan en helhetsbedömning leda till avslag. Till exempel om man har stora privata skulder.

Skulle man däremot ha ett så kallad näringsförbud får man generellt inte driva näringsverksamhet.

Ett näringsförbud utdöms av en domstol. Detta kan ske om en person har misskött skatteinbetalning, eller annat brott av ekonomisk karaktär.

Dock är inte näringsförbudet gällande om man bedriver grundlagsskyddat verksamhet.

Till exempel utgivning av skrift som faller under tryckfrihetsordningen. Likadant om man har dispens för näringsförbudet.

Eftersom näringsförbud nästan alltid är tidsbegränsade kan man igen bedriva näringsverksamhet när förbudet utlöper.

Summering:

I konklusion kan man säga att vägen ligger öppen för den som har en affärsidé och entreprenörsandan som krävs för att sätta den till liv.

Staten gör sin del genom att lägga till rätta med stödordningar och gynnsamma skattevillkor för företag.

Vare sig om du väljer att starta som en enskild näringsidkare eller en annan företagsform.

Dock finns det ingen garanti för framgång, och hårt dedikerat arbete och timing är onekligen faktorer som kännetecknar alla som lyckas i företagslivet.

Vidare måste vi igen påpeka viktigheten av att göra sin research, analysera konkurrenter och marknad för att hitta sin position inom fältet man önskar att etablera sig.

När allt kommer till allt är man själv nyckeln till egen succe, och genom att starta en enskild firma och hårt arbete kan man öppna dörren till egen framgång.

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*