Tyngdlyftning

Tyngdlyftning är en sport där man använder kraft och styrka. I denna sport behövs muskler och dessa byggs med hård träning av specifika muskelgrupper till att orka lyfta tunga tyngder. Detta är ingen sport man väljer om man önskar en smal och slimmad kropp utan mer för den som tycker om att bygga upp sina muskler till större storlek.

Lite historik

Tyngdlyftning räknas till en av många olympiska grenar och under åren har sporten ändrats från att orka lyfta en viss och samma tyngd så många gånger det går till att lyfta stigande och tyngre vikter. Sporten har varit med i alla olympiska spel förutom i London 1908 samt Stockholm 1912.

Olika viktklasser

Tyngdlyftare delas in i olika viktklasser inför tävlingar genom att alla får väga sig. Det är själva viktresultatet som ligger till grund för den viktklass som varje lyftare tävlar i.

Tävlingsbegrepp

Det finns två olika grenar inom tävlingar i tyngdlyftning. Det ena kallas ”ryck” och den andra kallas ”stöt”. Dessa två grenar genomförs i nämnd ordning. I tävlingsgrenen med ryck lyfts stången med vikter i en enda rörelse från golvet upp till raka armar, medan det i stötgrenen genomförs lyftning av stången med vikterna i två rörelser. Stången lyfts först upp mot axlar/bröst för att sedan stötas upp på raka armar. En domare i tävlingen ger sedan signal om att stången kan tas ned efter att tyngdlyftaren haft kontroll över vikterna och stången en viss bestämd tid.

Regler i tävlingar

Tyngdlyftaren väljer helt själv vilken vikt som ska lyftas men minsta tillåtna viktökning är 1 kg. Det finns ingen begränsning hur mycket vikten ska ökas med. Alla tyngdlyftare i en tävling har tre försök på sig att lyfta sin stång inom de båda grenarna separat. Lyften bedöms sedan av tre domare som antingen godkänner eller underkänner lyftet. Här behöver inte alla vara eniga i bedömningen utan majoriteten avgör om lyftet tillslut blir godkänt.

Vinnare är den tyngdlyftare som uppnått högst resultat efter sammanräkning i de båda grenarna och skulle det vara lika mellan två tävlande är vinnaren den som väger minst som individ.
Tyngdlyftaren har en minut på sig att försöka klara av lyft i grenarna. Dock är undantaget om en och samma tävlande ska göra ett eller två lyftförsök utan att någon av de andra tävlande lyft. Då får den som ska utföra försöken två minuter på sig. Den totala vikten får inte heller minskas under lyftförsöken.

Stången och vikterna

Skivstången för damer och herrar har olika vikt. Damernas väger 15 kg medan herrarnas väger 20 kg. Fritt val av vikter kan belasta stången med allt från 0,5 kg upp till 25 kg. På varje sida fästes lås som vardera väger 2,5 kg. Dessa lås måste tillsättas för att undvika att vikterna glider av stången. Vikten måste också fördelas lika och vara symmetrisk med den tyngsta vikten placerad närmast stångens mitt.

Sammanfattningsvis är tyngdlyftning idag en av de vanligaste sportgrenarna och efter de olympiska spelen i München 1972 har tyngdlyftningen uteslutande bestått av grenarna ryck och stöt. Tidigare delades inte tävlingar in i viktklasser utan det infördes först vid olympiska spelen i Antwerpen 1920.

Hur tävlar man i tyngdlyftning?

Hur går det till?

Lyften kan väljas fritt av den som lyfter och den minst tillåtna vikten som kan ökas mellan försöken är ett kilo. Den som lyfter har tre försök på sig mellan varje delgren oavsett om man skulle klara av lyftet eller inte. Det finns tre domare som dömer varje lyft som kan välja att antingen godkänna eller underkänna lyftet. Majoriteten avgör så alla domare behöver inte vara eniga. Den som vinner är den som har haft högsta resultat när man lägger ihop bästa ryck och stöt.

Den som lyfter bestämmer själv vilken startvikt som gäller. Visste du att lyftaren enbart har en minut på sig att påbörja ett lyft? Men det finns dock ett undantag och det är när samma lyftare ska göra två eller tre lyft utan att någon annan lyftare har lyft, då läggs det till två minuter.

Det som kallas för ryck utgörs av att stången lyfts med båda armarna från golvet med sträckta armar. Vidare är det som kallas för stöt ett så kallad tvåmomentslyf. Det hela går till så att stången lyfts med båda armarna från golvet fram till axlarna eller bröstet varvid den sedan stöts upp i luften med sträckta armar.

Hur mycket väger skivstången för damer och herrar?

Efter läsning blir man nyfiken på hur pass tungt det kommer att vara att lyfta en skivstång. Det visar sig att tyngden skiljer sig mellan män och kvinnor. För kvinnor väger stången 15 kg och för män väger den 20 kg. Man kan dessutom lägga till skivor som väger från 0.5 kg upp till 25 kg. De tyngsta skivorna skall alltid vara närmast stångens mitt och belastningen skall vara symmetrisk.

Spelar det någon roll vilken teknik du har?

Den som lyfter har mycket att bevisa. Det gäller att ha rätt teknik, rörlighet och även koordinationen ska vara på plats. När man väl är i en tävling så är det de små marginalerna som räknas och som kommer att vara avgörande för resultatet. Om man till exempel belastar fel i ett lyft kan det påverka balansen i både ben och fötter vilket dessvärre kan leda till att stången hamnar flera centimeter fel. Det gäller därmed att förbereda sig väl genom att träna mycket och ofta för att få till den rätta tekniken. Styrka och kontroll är viktigt. Sveriges äldsta tyngdlyftare var hela 79 år vilket visar hur länge man kan hålla på med rätt teknik, träning och tålamod. Han lyckades lyfta 32 i ryck och 42 i stöd.

Vidare anordnas SM-tävlingar varje år för olika ålderskategorier som ungdom, junior och senior. Det gäller både för damer och herrar. För den som tycker att detta låter spännande och lärorikt är det aldrig försent att börja. Det krävs dock mycket träning för att få goda resultat så klart.

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*